بازاریابی رویداد

برگزاری ایونت لانچ محصول

 • ارائه مشاوره، برنامه ریزی و تعیین بودجه
 • ایده‌پردازی و طراحی خلاقانه کنداکتور مراسم
 • طراحی ایده مبتنی بر استراتژی برند و ویژگی‌های محصول
 • انجام مذاکرات، عقد قرارداد و رزرو محل برگزاری مراسم لانچ محصول
 • انجام امور اجرایی از قبیل تامین و آموزش نیروی انسانی، هماهنگی با سخنران، مجری، گروه موسیقی، دعوت از میهمانان، کترینگ و …
 • طراحی، ساخت دکور و انجام برندینگ محل برگزاری مراسم لانچ محصول
 • طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی
 • پوشش خبری و تصویری مراسم
برگزاری ایونت لانچ محصول

برگزاری ایونت‌های افتتاحیه و اختتامیه

 • ارائه مشاوره، برنامه ریزی و تعیین بودجه
 • ایده‌پردازی و طراحی خلاقانه کنداکتور مراسم
 • انجام مذاکرات، عقد قرارداد و رزرو محل برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • انجام امور اجرایی از قبیل تامین و آموزش نیروی انسانی، هماهنگی با سخنران، مجری، گروه موسیقی، دعوت از میهمانان، کترینگ و …
 • طراحی، ساخت دکور و انجام برندینگ محل برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی
 • پوشش خبری و تصویری مراسم
برگزاری ایونت‌های افتتاحیه و اختتامیه

برگزاری ایونت ارتباطی

 • ایده‌پردازی، برنامه‌ریزی و برگزاری انواع ایونت‌های ارتباطی
 • برگزاری نمایشگاه‌های شغلی و ایونت‌های استخدامی
 • انجام امور اجرایی از قبیل تامین و آموزش نیروی انسانی، دعوت از میهمانان، کترینگ و …
 • برگزاری جلسه‌هایTeam Building ، برنامه‌های ارزیابی مدیران (Management Assessment Center) و ایونت‌های VIP
برگزاری ایونت ارتباطی

برگزاری ایونت‌های B2B

 • برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، کنفرانس و کنگره
 • برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی
 • برگزاری ایونت‌های تقدیر و اهدای جوایز
 • برگزاری ضیافت‌های شام کاری
 • انجام امور اجرایی از قبیل دعوت از میهمانان، کترینگ و …
 • طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی
برگزاری ایونت‌های B2B

برگزاری همایش و سمینار

 • ارائه مشاوره، برنامه ریزی و تعیین بودجه
 • طراحی خلاقانه کنداکتور مراسم
 • انجام مذاکرات، عقد قرارداد و رزرو محل برگزاری مراسم
 • طراحی محتوای قابل ارائه در قالب اسلاید، موشن‌گرافی و …
 • طراحی پنل‌های تخصصی با دعوت از افراد متخصص در انواع صنعت‌ها/حوزه‌ها
 • انجام امور اجرایی از قبیل تامین و آموزش نیروی انسانی، دعوت از میهمانان، کترینگ و …
 • ارائه خدمات VIP به میهمانان ویژه از قبیل ترنسفر، تامین محافظ شخصی و امنیت و …
 • پوشش خبری و تصویری مراسم
برگزاری همایش و سمینار

Roadshow & Experience Zone

 • طراحی خلاقانه کانسپت با تمرکز بر هدف مشتری
 • طراحی سازه‌ها و تجهیزات مورد نیاز با توجه به هویت برند
 • انجام مذاکرات، عقد قرارداد و اخذ مجوزهای لازم
 • مدیریت اجرایی رودشو
 • دعوت از مخاطبان هدف و شرکای تجاری
 • برندینگ محیط و تهیه و چاپ اقلام تبلیغاتی
 • پوشش خبری و تولید محتوای تصویری به منظور استفاده در فضای دیجیتال
Roadshow & Experience Zone

برگزاری جشن تولد برند

 • طراحی خلاقانه کنداکتور مراسم
 • انجام مذاکرات، عقد قرارداد و رزرو محل برگزاری مراسم
 • انتخاب زمان‌ و مکان‌ برگزاری
 • انجام امور اجرایی از قبیل تامین و آموزش نیروی انسانی، دعوت از گروه‌ موسیقی، مجری، دعوت از میهمانان، کترینگ، طراحی و ساخت کیک تولد برند و …
 • طراحی و اجرای خلاقانه سن متناسب با هویت برند
 • طراحی، ساخت دکور و انجام برندینگ محل برگزاری مراسم
 • طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی
برگزاری جشن تولد برند
برگزاری ایونت لانچ محصول
 • ارائه مشاوره، برنامه ریزی و تعیین بودجه
 • ایده‌پردازی و طراحی خلاقانه کنداکتور مراسم
 • طراحی ایده مبتنی بر استراتژی برند و ویژگی‌های محصول
 • انجام مذاکرات، عقد قرارداد و رزرو محل برگزاری مراسم لانچ محصول
 • انجام امور اجرایی از قبیل تامین و آموزش نیروی انسانی، هماهنگی با سخنران، مجری، گروه موسیقی، دعوت از میهمانان، کترینگ و ...
 • طراحی، ساخت دکور و انجام برندینگ محل برگزاری مراسم لانچ محصول
 • طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی
 • پوشش خبری و تصویری مراسم
برگزاری ایونت‌های افتتاحیه و اختتامیه​
 • ارائه مشاوره، برنامه ریزی و تعیین بودجه
 • ایده‌پردازی و طراحی خلاقانه کنداکتور مراسم
 • انجام مذاکرات، عقد قرارداد و رزرو محل برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • انجام امور اجرایی از قبیل تامین و آموزش نیروی انسانی، هماهنگی با سخنران، مجری، گروه موسیقی، دعوت از میهمانان، کترینگ و ...
 • طراحی، ساخت دکور و انجام برندینگ محل برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی
 • پوشش خبری و تصویری مراسم
برگزاری ایونت ارتباطی​
 • ایده‌پردازی، برنامه‌ریزی و برگزاری انواع ایونت‌های ارتباطی
 • برگزاری نمایشگاه‌های شغلی و ایونت‌های استخدامی
 • انجام امور اجرایی از قبیل تامین و آموزش نیروی انسانی، دعوت از میهمانان، کترینگ و ...
 • برگزاری جلسه‌هایTeam Building ، برنامه‌های ارزیابی مدیران (Management Assessment Center) و ایونت‌های VIP
برگزاری ایونت‌های B2B​
 • برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، کنفرانس و کنگره
 • برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی
 • برگزاری ایونت‌های تقدیر و اهدای جوایز
 • برگزاری ضیافت‌های شام کاری
 • انجام امور اجرایی از قبیل دعوت از میهمانان، کترینگ و ...
 • طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی
برگزاری همایش و سمینار​
 • ارائه مشاوره، برنامه ریزی و تعیین بودجه
 • طراحی خلاقانه کنداکتور مراسم
 • انجام مذاکرات، عقد قرارداد و رزرو محل برگزاری مراسم
 • طراحی محتوای قابل ارائه در قالب اسلاید، موشن‌گرافی و ...
 • طراحی پنل‌های تخصصی با دعوت از افراد متخصص در انواع صنعت‌ها/حوزه‌ها
 • انجام امور اجرایی از قبیل تامین و آموزش نیروی انسانی، دعوت از میهمانان، کترینگ و ...
 • ارائه خدمات VIP به میهمانان ویژه از قبیل ترنسفر، تامین محافظ شخصی و امنیت و ...
 • پوشش خبری و تصویری مراسم
Roadshow & Experience Zone​
 • طراحی خلاقانه کانسپت با تمرکز بر هدف مشتری
 • طراحی سازه‌ها و تجهیزات مورد نیاز با توجه به هویت برند
 • انجام مذاکرات، عقد قرارداد و اخذ مجوزهای لازم
 • مدیریت اجرایی رودشو
 • دعوت از مخاطبان هدف و شرکای تجاری
 • برندینگ محیط و تهیه و چاپ اقلام تبلیغاتی
 • پوشش خبری و تولید محتوای تصویری به منظور استفاده در فضای دیجیتال
برگزاری جشن تولد برند​
 • طراحی خلاقانه کنداکتور مراسم
 • انجام مذاکرات، عقد قرارداد و رزرو محل برگزاری مراسم
 • انتخاب زمان‌ و مکان‌ برگزاری
 • انجام امور اجرایی از قبیل تامین و آموزش نیروی انسانی، دعوت از گروه‌ موسیقی، مجری، دعوت از میهمانان، کترینگ، طراحی و ساخت کیک تولد برند و ...
 • طراحی و اجرای خلاقانه سن متناسب با هویت برند
 • طراحی، ساخت دکور و انجام برندینگ محل برگزاری مراسم
 • طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی