افتخارات

کمپین جامع تبلیغاتی ۳۶۰درجه

Nova 2 plus
رتبه اول - شاهین طلایی

کمپین جامع تبلیغاتی ۳۶۰درجه

Mate 10
رتبه دوم - شاهین نقره ای

کمپین مسئولیت اجتماعی

رتبه سوم - دیپلم افتخار
پریل- هنکل

تبلیغات مستقیم و فروشندگی شخصی

رتبه سوم - دیپلم افتخار
Van Read Show