رویداد هوآوی

عملیات اجرایی هوگر

  • ۴۰ پروموتر روزانه
  • ۱۰۰ روزنامه نگار
  • ۱۰ تولید ویدئو