ون پروموشن هوآوی

عملیات اجرایی هوگر

  • ۴۰ پروموتر روزانه
  • ۲۰ ون
  • ۲۰ راننده
  • ۷۶۰۲۰ نفر درگیر
  • ۱۵۲۰۴ عکس سلفی
  • ۳۸۶۱ کیلومتر مسافت