درباره ما

آژانس ما در آغــاز مسیـــرش، با هدف اولیـه ارائه خــدمات تبلیغــاتی در حــوزه مارکتینگ و فروش، شروع به فعالیـــت کرد در همان ابتدا، رویکرد مدیریتـــی شرکت به سمت ایجاد یک آژانس تبلیغاتی BTL فول سرویــس، تغیـــیر یافت و بر همین اساس، در کنار اضافه شدن افراد جدید با داشتن تخصــص های مرتبط، امکان برگزاری طیف وسیعی از کارهایی در حوزه تبلیـغات زیر خط را در سریــع ترین زمــان ممکن و با کیفیت بالا، برای مشتــریان خـود، میســر کـــرد از این رو شرکت ما در بین دوستان تبلیغاتی معروف است به اورژانس هوگر!

ساختار سازمانی

استراتژی و خلاقیت

سرپرست خلاقیت

سرپرست استراتژی

آتلیه طراحی و تولید

سرپرست آتلیه

طراحی گرافیک

طراحی سه بعدی

تهیه و تدوین ویدئوها

مدیریت

مدیرعامل

بخش اجرایی

سرپرست اجرا

سرپرست پروژه

تیم اجرایی

چاپ

ناظر چاپ

مالی

بخش مالی و قراردادها

HOUGER AWARDS

360 Advertising

1stplace: Golden falcon

Huawei

shahin-GOLD

Promote Sales

2nd:Silver Falcon

Huawei

shahin-SILVER

Digital / BTL Advertising

3rd Place: Honorary Diploma

Pril-Henkel

5

Direct Marketing Personal Selling

3rd Place: Honorary Diploma

Henkel Tage- Van Road show

1
نظر مشتریان ما در مورد خدمات هوگر
http://Asset%203
http://Asset%204
http://Asset%207